TIN MAXIMUM
200
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
280
triệu
Địa chỉ: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
500
triệu
Địa chỉ: Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
200
triệu
Địa chỉ: Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
250
triệu
Địa chỉ: Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
2,5
tỷ
Địa chỉ: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
800
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
298
triệu
Địa chỉ: Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
650
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
250
triệu
Địa chỉ: Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
110
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
thỏa thuận
Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
thỏa thuận
Địa chỉ: Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
290
triệu
Địa chỉ: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
380
triệu
Địa chỉ: Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
450
triệu
Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
400
triệu
Địa chỉ: Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
450
triệu
Địa chỉ: Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
170
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
410
triệu
Địa chỉ: Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
200
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
120
triệu
Địa chỉ: Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
thỏa thuận
Địa chỉ: Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh